Personvernerklæring

Personvernerklæring Ungt Entreprenørskap

Personvernerklæringen gjelder for Ungt Entreprenørskap Norge og alle Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjoner om ikke annet er spesifikt nevnt.

Sist oppdatert 27.02.19


1. Behandlingsansvarlig


Ungt Entreprenørskap er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. Det er viktig for oss at du er trygg på at vi tar ditt personvern på alvor, og vi ønsker å være åpne og tydelige på hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger. Informasjon om dette finner du i denne personvernerklæringen.

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du:

Sende oss en mail: ue@ue.no

Vi holder til i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Administrerende direktør er Grete Nykkelmo ( grete.nykkelmo@ue.no)

2. Hvorfor samler vi data?


Formålet med behandlingen: Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, eller i forbindelse med deltakelse i programmet «Ungdomsbedrift» eller «Studentbedrift».

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

- Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet digitalt eller fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
- Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
- For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Ungt Entreprenørskap skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Ungt Entreprenørskap hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.


3. Hvilke opplysninger behandles?


Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
- Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Ungt Entreprenørskap om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
- Hvis du retter en henvendelse til Ungt Entreprenørskap via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
- På ue.no kan du bestille brosjyrer, publikasjoner, rapporter og annet informasjonsmateriell ved å oppgi navn, virksomhet, e-post og postadresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.


Webanalyse og cookies

Ungt Entreprenørskap samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på ue.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

- Når du besøker Ungt Entreprenørskap nettsider registreres din IP-adresse. Ungt Entreprenørskap knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

- “Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. ue.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):- Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.
De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Ungt Entreprenørskap skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Retningslinjer for foto og video


Ungt Entreprenørskap har rutiner for fotografering og videoproduksjon og retningslinjer rundt publisering og oppbevaring av foto og video. Dersom et bilde skal inneholde identifiserbare personer, skal det foreligge et samtykke til bildet FØR bildet tas. Ihht personvernforordningen skal det i noen tilfeller også innhentes samtykke fra foresatte.

Vi fotograferer og produserer video fra mange av våre arrangementer. Dette kan bli brukt i markeds- og kommunikasjonsarbeid i sosiale medier, pressemeldinger, i nettsaker etc. som er relevant for kjernevirksomheten til Ungt Entreprenørskap Norge og tilhørende fylkesorganisasjoner. I noen utvalgte tilfeller kan bildene bli delt med presse.

Som en del av våre rutiner slettes alle bilder og video fra minnekort/mobiler når de er overført til en database. Denne databasen er kun for UE-ansatte. Et utvalg bilder fra arrangementene lagres i inntil fem år og slettes.

Ungt Entreprenørskap er rettslig ansvarlig for alle bilder og video. Dersom du er avbildet eller med i en video og ikke lenger ønsker det, kan du kontakte oss på ue@ue.no.

5. Personopplysninger om mindreårige


Ungt Entreprenørskap behandler ikke bevisst personopplysninger om barn under 15 år.

6. Det rettslige grunnlaget for behandlingen


Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Ungt Entreprenørskap Norge (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

7. Tilgang til informasjonen


For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Ungt Entreprenørskap Norge som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Ungt Entreprenørskap Norge, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av brosjyrer og nyhetsbrev.

Ungt Entreprenørskap Norge har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring.

8. Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Ungt Entreprenørskap Norge. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om Ungt Entreprenørskaps virksomhet og våre programmer. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

9. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet


Ungt Entreprenørskap Norge har inngått avtale med følgende databehandlere:

TietoEvry Norge AS ( info@evry.com)
Vivende AS
Insightly

Alle Ungt Entreprenørskap Norges nettsider er p.t. plassert på servere i EU/EØS/ området, samt USA, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

10. Hvordan sikrer vi opplysningene?


Ungt Entreprenørskap Norge har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

11. Dine rettigheter


Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Ungt Entreprenørskap Norge har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Ungt Entreprenørskap Norge behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Ungt Entreprenørskap Norge rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ett år.

12. Håndhevelse av denne personvernerklæringen


Ungt Entreprenørskap Norge kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

13. Endringer i erklæringen


Ungt Entreprenørskap Norge forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Ungt Entreprenørskap Norge.